Đi tới nội dung chính

Gia sư các môn khác

Không chỉ dừng lại ở các môn phổ biến, GrowGreen còn có gia sư ở những môn đặc biệt khác. Những môn này sẽ có ít gia sư có sẵn, do vậy thời gian để bạn có được gia sư có thể sẽ lâu hơn một chút.

  • Gia sư Tiếng Nhật, Hàn, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, ...
  • Gia sư Piano, Guitar, Organ, Mỹ Thuật, ...

Gia sư các môn khác

Gia sư các môn ngoại ngữ

Gia sư tại GrowGreen bao gồm gia sư đến từ nhiều trường Đại học. Trong đó có trường Đại học Ngoại Ngữ, nơi có nhiều gia sư học các chuyên ngành ngôn ngữ khác nhau: Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, ...

Bên cạnh đó, các trường kinh tế khác cũng có nhiều gia sư biết những ngôn ngữ khác (ngoài tiếng Việt và tiếng Anh). Tiếng Trung cũng là một ngôn ngữ phổ biến hiện nay.

Gia sư các môn năng khiếu

Hiện tại, gia sư các môn năng khiếu tại GrowGreen chỉ bao gồm sinh viên. Đối với giáo viên, họ sẽ tự mở lớp thay vì đi gia sư. Chủ yếu bao gồm các trường: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, ...

Gia sư chất lượng tại GrowGreen

Dù là môn học hay lớp học nào, GrowGreen đều đảm bảo chất lượng gia sư được kiểm duyệt bởi bộ phận chuyên môn của chúng tôi. Đặc biệt là kỹ năng sư phạm, yếu tố mà chúng tôi hiểu rõ nhất.