Đi tới nội dung chính

Liên hệ với GrowGreen

Dành cho Phụ Huynh

Điện thoại: 0967-6666-40 (8h-17h30, T2-T7)

Facebook: GrowGreen Education

Dành cho Gia Sư

Điện thoại: 0967-888-280 (8h-17h30, T2-T7)

Facebook: Gia sư GrowGreen

Marketing và khiếu nại dịch vụ:

Điện thoại: 0989-124-820

Thời gian: 24/7.

Giám đốc công ty:

Nguyễn Thị Cúc

Liên hệ: gặp trực tiếp tại trụ sở công ty.


Công ty TNHH GrowGreen Việt Nam

Địa chỉ: Số 39 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội. (Có thể đi từ ngõ 353 Nguyễn Khang rẽ vào).