Liên hệ với GrowGreen

Dành cho Phụ Huynh

Điện thoại: 0967-6666-40

Thời gian: 8h-12h & 13h30-17h, thứ 2 - thứ 7

Messenger: m.me/growgreen.edu.vn

Dành cho Gia Sư

Điện thoại: 0967-888-280

Thời gian: 8h-12h & 13h30-17h, thứ 2 - thứ 7

Messenger: m.me/giasugrowgreen

Marketing và khiếu nại dịch vụ:

Điện thoại: 0979-408-428

Thời gian: 24/7.

Giám đốc công ty:

Nguyễn Thị Cúc

Liên hệ: tại trụ sở công ty.


Công ty TNHH GrowGreen Việt Nam

Địa chỉ: Số 39 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội. (Có thể đi từ ngõ 353 Nguyễn Khang rẽ vào).