Lựa chọn dịch vụ

Dịch vụ tuyển chọn gia sư: Miễn phí

Thời gian có được gia sư sẽ lâu hơn, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Đối với dịch vụ này, GrowGreen không thu phí từ khách hàng, nhưng sẽ thu phí nhận lớp của gia sư, số tiền từ 20-40% mức lương của 4 tuần

Nâng cấp lên dịch vụ chuyên nghiệp

Anh
Chị
Họ và tên là bắt buộc.
Số điện thoại ít nhất 10 chữ số.

Sau khi bạn đăng ký, GrowGreen sẽ gọi lại cho bạn để trao đổi thêm những thông tin cần thiết khác. Tất cả thông tin của bạn sẽ được bảo mật.